Školní jídelna – informace

Žákům 1 stupně, kteří se nahlásili třídnímu učiteli jsou obědy přihlášeny až do konce června, pokud dojde ke změně ze strany strávníka a nebude v ZŠ přítomen, musí si sám obědy odhlásit.  Ostatní žáci mají automaticky odhlášeno.

Vstup do jídelny a organizace stravování:

– před vstupem do jídelny si všichni dezinfikují a poté ještě umyjí ruce
– do jídelny budou strávníci vpouštěni po školních skupinách tak, aby byla splněna všechna hygienická i bezpečností kritéria
– bude zajištěn dohled, upozorňující strávníky na povinnost hygienického chování a dodržení bezpečného odstupu
– před výdejním oknem bude naznačen doporučený odstup strávníků v řadě
– je zrušen samoobslužný výdej příborů, táců, nebalených potravin/ovoce/.  Vše bude umístěno mimo dosah strávníka a strávníkovi vše vydá personál v hygienických rukavicích
– strávníci i dohledy se budou v jídelně pohybovat v rouškách vyjma doby vlastní konzumace stravy. Roušku si odloží do sáčku/krabičky/, kterou si přinesou s sebou
– odhlašování stravy bude probíhat přes internet.

– Do jídlonosičů se obědy z důvodů zvýšených hygienických nároků obědy vydávat nebudou – stravu je nutno odhlásit.

Vratky stravného za odhlášené obědy budou všem vyúčtovány v červnu za zálohy květen a v červenci za zálohy červen.

Helena Salivarová, vedoucí školní jídelny