Provoz školy a výuka na 1. st., od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Rozsah výuky u žáků 1. – 2. ročníku

Vstup hlavním vchodem

7: 40 hodin

1.A       Mgr. Martina Stanislavová (10 žáků)                       oběd 11:00               

1.B       Mgr. Simona Kiss Farkas (10 žáků)                           oběd 11:00              

2.A       Mgr. Maria Maťátková (11 žáků)                               oběd 11:20               

2.B       Mgr. Jitka Jalůvková (10 žáků)                                 oběd 11:20               

 

Rozsah výuky u žáků 3. – 4. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

7: 50 hodin

 3.A (1.sk) Mgr. Lenka Dobiášová (11 žáků)                              oběd 11:40    

3.A (2.sk) Mgr. Dita Jankovičová (10 žáků) učebna VV,     oběd 11:50    

4.A           Mgr. Šárka Kundlová (15 žáků)                                  oběd 12:00    

 

Rozsah výuky u žáků 5. ročníku

Vstup vchodem u hřiště

8:00 hodin

5.A       Bc.    Petra Škývarová (15 žáků)                    oběd 12:10    

5.B       Mgr. Lucia Stránská, uč. 8.A(15 žáků)          oběd 12:20                

 

Provoz školní družiny – pro přihlášené žáky

 

Od skončení výuky, oběda do 15:15 hod.

 1.A             Romana Mintělová  ( 7 žáků), učebna 1.A

1.B             Petra Reichmanová (6 žáků), učebna 1.B

2.A             Dana Pyžíková (5 žáků), ŠD 2

2.B             Mgr. Ladislava Jaroňová  (8 žáků), učebna 2. B

3.A             Aneta Bartoňová (6 žáků), učebna 3. A

 

Rodiče, kteří své dítě přivedou do školy nebo budou vyzvedávat nesmí vstupovat do budovy školy – počkají na dítě před hlavním vchodem !!!

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Do 17. 5. 2020 je pak nutné nahlásit účast dítěte ve výuce z důvodu naplánování skupin.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Nebudou však chybět ani výchovy (s výjimkou TV, která není povolena).

Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci přihlášení ve školním roce 2019/2020 do školní družiny, ji budou mít i nadále zajištěnou, ale na principu neprostupnosti skupin z jiných ročníků (žáci z jedné třídy budou mít také odpolední družinu spolu).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 20. 5. 2020                           S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy