Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

sledujte Bakaláře a webové stránky školy. Přes Bakaláře bude pravidelně zadávána domácí práce žákům v jednotlivých předmětech.

Obědy si nemusíte odhlašovat, vše za Vás zajistí vedoucí školní jídelny.

O změnách a nastalé situaci Vás budeme informovat.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy