Vyjádření ředitele k doporučení MSK

Vyjádření ředitele k doporučení MSK pro školy a školská zařízení – Koronavirus

Vážení rodiče, zaměstnanci školy, naši žáci,

rád bych Vás touto cestou upozornil, že Základní škola a Mateřská škola se bude striktně řídit všemi zásadními body vzešlými z jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje, Krajské hygienické stanice MSK a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V rámci prevence shledávám níže uvedené body jako základní.

(celé znění naleznete v příloze)

Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. 

Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.

Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně.  

Děkuji za pochopení, absence žáků v mateřských školách a základní škole bude z výše uvedených důvodů omluvena.                                                        

S pozdravem

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

  Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK