Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu se již tradičně zapojujeme se žáky 8. a 9. tříd do školního kola dějepisné olympiády. Letos se nesla v duchu „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Zájemci o soutěž mají zvládnout nelehké úkoly nejen s textem, ale i obrázky, prokázat znalosti českých dějin a dát je do kontextu evropských. Je to vždy tak trochu o štěstí, jaké téma a úkoly zrovna někomu sednou více.

Z 12 účastníků získal nejvíce bodů Tomáš Přidal z deváté třídy, který byl jako úspěšný řešitel zaregistrován do okresního kola v Novém Jičíně. Tome, 14. ledna 2020 budeme držet palce!

Všem soutěžícím děkujeme za účast ve školním kole a s některými opět za rok na shledanou.

Miroslava Adamcová