Podzimní sběr papíru

ZŠ a MŠ Štramberk uskuteční ve dnech 22. 10. – 23. 10. 2019

PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU.

Svázaný papír (letáky, časopisy, ze starých knih odstraňte vazby, karton zvlášť) můžete nosit ke škole na hřiště – k přistavenému kontejneru v těchto hodinách:

Úterý 22. 10. – 12. 30 – 15. 00 hodin

Středa 23. 10. – 7. 00 – 7. 30, odpoledne 12. 30 – 15. 00 hodin

Pro nejlepší „sběrače“ jsou připraveny pěkné odměny.