Nový školní rok v ZŠ a MŠ Štramberk

Milí rodičové, děti a Štramberáci,

dětem ve škole i mateřských školách začíná nový školní rok, ve kterém do 12 tříd základní školy nastoupí přibližně 260 žáků. Kapacita 115 žáků v mateřských školách je také zcela využita. V uplynulém školním roce byla zahájena celá řada projektů, které se rozběhnou právě od září.

Díky grantu od firmy innogy Gas Storage se žáci dočkají moderních interaktivních pomůcek pro výuku angličtiny na 1. stupni a 3D  tiskárny k výuce informatiky a pracovních činností. Šablony II. umožnily vybavit novou notebookovou učebnu a místnost, kde se bude vyučovat také kroužek, který seznámí děti se základy programování prostřednictvím robotických pomůcek Ozobotu a Beebotu.

Dalších změn se dočkají odborné učebny informatiky, fyziky a chemie, na školní zahradě bude vybudována venkovní učebna pro výuku environmentální výchovy a přírodovědných předmětů.  Výrazně se zlepší také konektivita školy. Vše bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“, žádost podalo Město Štramberk. Nového vzhledu se také dočká školní hřiště, doplněné na školní zahradě o běžeckou dráhu a doskočiště pro skok daleký.

Ve výuce se i nadále bude škola zaměřovat na metody umožňující co nejkvalitnější osvojení učiva v menších skupinách, při výuce cizích jazyků a matematiky, ale také například zeměpisu nebo dějepisu. Žáci školy se budou účastnit také celé řady vědomostních a sportovních soutěží, pořádaných MŠMT.

V letošním školním roce se žáci aktivně zúčastní zářijových oslav Města Štramberk, pokusí se obhájit titul Ekoškola, zapojí se do soutěže školních parlamentů. Mezi plánovanými akcemi nebudou chybět: Lyžáček pro 1. stupeň, Lyžařský a snowboardový kurz ve Velkých Karlovicích pro 2. stupeň, cyklistický kurz pro žáky 8. ročníku a další zajímavé exkurze.

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září v 7:40 hodin, žáci 1. ročníku v 8:00 hodin.

Všem dětem a rodičům přeji pohodový vstup do nového školního roku.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy