Červen s třídou „Veverek“ v MŠB

Ve středu 12. června se celá školka MŠ Bařiny vydala na výlet za zmrzlinou do Štramberku. Nejstarší děti z třídy Veverek navštívily prvňáčky, své kamarády z loňských let, v ZŠ Štramberk. Školáčci nám ukázali, jak umí číst, psát, počítat nebo co nového se naučili v anglickém jazyce.

V úterý 18. června jsme navštívili knihovnu ve Štramberku. Dětem přečetla paní knihovnice pěknou pohádku a vysvětlila, jak to chodí v knihovně. Děti si směly prohlédnou knihy.

Přespávání s příšerkami s.r.o. ve školce proběhlo v termínu 19. – 20. června. Děti z třídy Veverek se staly studenty Univerzity strašení: vyráběly strašidla, učily se pečlivě schovat a Kuliočkovi pomáhaly s okem. V noci někteří překonávali svůj strach ze tmy a hledali osvětlený poklad od Sallyho. Všechny děti zvládly přespat ve školce bez rodičů a ještě si to náramně užít.

Na závěr školního roku byli naši předškoláci na Zahradní slavnosti pasováni panem ředitelem Pešem na školáky. Veselý program pro děti zajistila Lena Benzsel Freyová. Budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole a krásně prožité prázdniny.

Pavla Bajerová

logofoto Fotogalerie