Výsledky přijetí zápisu do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se na naší ZŠ a MŠ Štramberk konal ve čtvrtek 4. dubna 2019. K zápisu se prozatím dostavilo celkem 38 dětí se svými rodiči. K dnešnímu dni je přijato celkem 28 dětí, 10 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky.

Pokud jste nemohli přijít k zápisu ve čtvrtek 4. dubna (např. ze zdravotních či jiných důvodů), můžete své dítě na naši školu zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem potřeba telefonicky či osobně předjednat s vedením školy).

Těšíme se na Vás!

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Zápis do 1. tř. – výsledky 2019

logofoto Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.