V MŠ Bařiny se slavilo

V sobotu 10. května, za pěkného slunečného dne, byla naše MŠ otevřena veřejnosti. Oslavovala totiž 55. výročí svého otevření, ale i svátek maminek našich dětí. První hosté začali přicházet již před 13 hodinou a bylo tomu tak po celou dobu našeho Dne otevřených dveří.

Hosté, bývali zaměstnanci, bývalí žáci a ostatní zájemci, rodiče se svými dětmi přicházeli a prohlíželi si vkusně vyzdobenou mateřskou školu. Měli možnost nahlédnou do dobových fotografií, pamětních knih i kroniky školy. Ti, kteří se chtěli podívat a potěšit se vystoupením dětí, vyčkali do 14 hod.. Děti zvládly svůj program opravdu bravurně a sklidily zasloužený obdiv. Velká třída, kde vystoupení probíhalo, byla tak přeplněna, že na některé hosty ani místo nezbylo. Prezentace fotografií a videonahrávek z minulých let probíhala v obou třídách a po celou dobu bylo ve školní jídelně připraveno pohoštění pro všechny návštěvníky.

Poděkování patří celému kolektivu mateřské školy a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě této oslavy.

Juráková Stanislava, vedoucí učitelka

Všechny fotky jsou dostupné v sekci Fotogalerie.