Den Země v naší škole

Letošní Den Země byl pro naši školu výjimečný. Pracovali jsme sice průběžně na cílech z Ročního plánu EVVO, které se týkaly globálních problémů a třídění odpadu, ale vyvrcholením tentokrát nebyla jen práce na třídních projektech. Oslava Dne Země letos trvala celý týden. A byl to týden plný barev, barev duhy – jednou naši žáci připomínali moře, pak trávu, zemi, květiny a pátek patřil barvě slunce. Mezi třídami se také soutěžilo o největší počet kusů v dané barvě a vyhrála třída 4. A.

Jenže to nebylo všecko. Zlatý hřeb školní oslavy tvořila nápaditá módní přehlídka modelů z recyklovatelného odpadu, vždyť téma školního roku bylo právě třídění odpadu a globální problémy s tím související. Všichni jsme se důkladně a pečlivě na přehlídku připravovali – tvořili jsme modely z papíru, vršků od petek, celofánu, novin, kartonu a dalších materiálů. Naše snažení přineslo ovoce. Páteční dopoledne na pódiu Kulturního domu ukázalo talent a tvořivost našich žáků v nebývalé míře – ať už modelů nebo moderátorů svých výtvorů.

Přehlídku režírovala a celou také s moderátory provázela slovem naše paní ředitelka, taneční vystoupení předvedly naše žákyně, porotu tvořili všichni žáci (viz článek Veroniky dále). Letošní Den Země v naší škole byl zábavným inspirujícím připomenutím tohoto svátku a veselou jarní tečkou na našich třídních projektech.
Mgr. Jitka Jalůvková

Projektový den ve škole

Den Země v kulturním domě