Hravé psaní MŠ Zauličí

Od 15. 4. – 6. 5. 2013 procvičovaly děti ze třídy Sluníček intenzivně garfomotorická cvičení. Snažily se uvolňovat celou ruku (rameno, předloktí, zápěstí). Děti se učily rovněž správnému úchopu tužky, cviky provádět lehce, netlačit. Doufáme, že své snažení uplatní předškoláčci i příští rok v 1. třídě.

Jitka Šimková