Školní kolo konverzační soutěže v Aj

V posledním lednovém týdnu probíhalo od 6. do 9. ročníku školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Žáci si tak mohli dobrovolně vyzkoušet dovednosti konverzovat na vylosovaná témata, reagovat na předložené obrázky bez předchozí přípravy a získat informace na základě poslechu. Hodnocena byla plynulost a obsažnost sdělení, reakce na otázky, výslovnost a gramatická správnost. Všichni zúčastnění si zasluhují pochvalu za odvahu a snahu.

Do okresního kola, které proběhne 14. 2. 2013 v Novém Jičíně, byla vybrána k reprezentaci školy žákyně 9. B Klára Hrstková. Přejeme jí hodně štěstí.

Miroslava Adamcová