Za lesními skřítky – MŠB 1

3. Červenec, 2017 Knoppová Antónie MŠ Bařiny Komentáře: 0

V úterý 27. června jsme vyrazili s dětmi z třídy Kuřátek na výlet. Naší první zastávkou byla kouzelná zahrada, která dětem připravila překvapení v podobě nachystaného dobrého občerstvení. Děti se nadšeně vrhly na svačinku a paní učitelka Miládka jim při jídle vyprávěla o skřítcích, kteří se tu v okolí vyskytují. A už tu bylo další překvapení – najednou se na zahradě ve větvích stromu objevil skřítek Šamšulka! Skřítek si chvíli s dětmi povídal a pak je poslal za dalším skřítkem splnit první dnešní úkol. Do barevných džbánečků posbírat lístečky. Aby to děti neměly tak jednoduché, musely si hlídat i barvičky, do hnědého džbánku děti sbíraly hnědé lístky, do žlutého žluté, do červeného červené a do zeleného džbánku zelené lístky. Po splnění úkolu děti dostaly malou odměnu, vrátily se na kouzelnou zahradu pro batůžky a mohli jsme jít dál.

Šli jsme lesem, kde jsme si museli dávat veliký pozor, abychom nezakopli o kořen stromu. V lese totiž bydlí skřítek, který každého, kdo o kořen stromu zakopne, uvězní a nepustí dál. Paní učitelka Andrejka si moc pozor nedávala, o kořen stromu zakopla, noha jí uvízla a nemohla jít dál. Děti ji tam samozřejmě nechtěly nechat, tak se domluvily se skřítkem, že když uhádnou tři hádanky, za odměnu skřítek paní učitelku Andrejku pustí. A protože máme chytré děti, hádanky byly uhodnuty, paní učitelka Andrejka byla vysvobozená a my jsme mohli pokračovat v cestě.
Došli jsme ke stromům s vydlabanými kmeny, ve kterých bydlel další skřítek. Děti pro něj voskovkou namalovaly obtisk kůry stromu.

Pak jsme došli k zahradám, kde si děti udělaly přestávku, odpočinuly si, nasvačily se a napily.

A byl čas jít dál. Po cestě jsme se od paní učitelky Miládky dozvěděly, že někde v okolí je kouzelný strom, který budeme hledat. Pro děti to bylo trošku těžší, protože si neuměly představit, co to takový kouzelný strom je, ale jakmile ho uviděly, hned ho poznaly a vše pochopily. Na stromě totiž rostly cukrovinky! Děti se radostně rozběhly ke stromu a začaly sbírat úrodu.

Ale všechno jednou končí, i náš výlet byl u konce a museli jsme se vrátit zpátky do školky na oběd. Když se děti ve školce převlékly a přezuly, překvapil je tam ještě jednou skřítek Šamšulka, který přišel děti pochválit, že byly moc šikovné, a rozloučil se s nimi. Děti mu zamávaly a už utíkaly do třídy, kde na ně čekala dobrá horká polévka.

Andrea Klečková

Podívejte se do Fotogalerie.

 

 

Za lesními skřítky – MŠB 1


ZŠ Štramberk © 2013