Klub rodičů

Klub rodičů 2015-16, čerpání příspěvků

Závěrečná zpráva Klubu rodičů pro školní rok 2014-2015

Bilance KR k 30.6.2015

Čerpání rozpočtu KR k 27. 6. 2014

Čerpání rozpočtu KR k 7.5.2014

Valentýnská diskotéka

Klub rodičů při ZŠ a MŠ Štramberk pořádá dne 19.12.2013 ve školní jídelně VÁNOČNÍ DISKOTÉKU PRO DĚTI.

Pro 1.stupeň od16:00 do18:00 hodin. Pro 2. stupeň od 18:30 do 20:30 hodin. VSTUP ZDARMA.
K poslechu a tanci opět hraje DJ Paul Doctorhttp://pauldoctor.blog.cz/ . Připraveny jsou i soutěže,
odměny věnuje Klub rodičů.
Po celou dobu konání akce zajištěn dozor pedagogů a rodičů. Možnost zakoupení
drobného občerstvení. Srdečně zveme všechny děti.

Vánoční diskotéka

Pochvala žákům naší školy

Seznam třídních důvěrníků

Darování hraček ŠD a MŠ

Informace pro rodiče, říjen 2013

KR shrnutí roční práce

Klub rodičů – bilance k 30.6.2013

Vážení rodiče a příznivci naší školy, vážená veřejnosti, vážení občané,

je mi potěšením Vám oficiálně oznámit pozitivní zprávu, že při ZŠ a MŠ ve Štramberku bylo založeno občanské sdružení s názvem „Klub rodičů při ZŠ a MŠ Štramberk o. s.“, které bylo zaregistrováno dne 28. 2. 2013 a je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče – zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd a další občany, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání žáků, práci a rozvoj ZŠ.

Cílem sdružení je podpora kvalitního a moderního vzdělávání, podpora mimovýukových aktivit, mimoškolní činnosti, zabezpečení zdravého vývoje školáků ZŠ a dětí MŠ Štramberk, dále považuji za velmi důležitý cíl spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči, pedagogy, školskou radou a zřizovatelem, případně dalšími subjekty, které mají přímý vliv na úroveň a všeobecný rozvoj školy. Zpracované materiály a hlavně INFORMACE pro Vás ohledně sdružení budete průběžně nacházet na svislé liště stránek školy v menu „Klub rodičů“. Věřím, že naše budoucí spolupráce bude přínosem nejen po stránce materiální a organizační, ale také po stránce společenské.

Mgr. Zdeňka Havlíková
ředitelka školy

Registrace a stanovy Klubu rodičů

 

Vážení přátelé,

v tomto školním roce klademe velký důraz na celkové zlepšení spolupráce a vzájemné komunikace školy s rodiči. Jedním z výsledků této společné snahy je příprava vzniku občanského sdružení rodičů za účelem podpory činnosti školy.

V těchto dnech (únor 2013) podal přípravný výbor sdružení na Ministerstvo vnitra ČR písemný návrh na registraci občanského sdružení  “Klub rodičů při ZŠ a MŠ Štramberk o. s.“, podle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Sídlo sdružení: Štramberk, Zauličí 485

Cíl sdružení:  podpora výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štramberk

 

O výsledku jednání a dalších organizačních záležitostech  dalších Vás budeme  průběžně informovat.

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy


ZŠ Štramberk © 2013-