Školní družina

Dokumenty ke stažení

 Celoroční činnost ŠD 2018 -2019

 ŠVP školní družiny 2018-2019

Školní družina

Provozní doba

Ranní družina – 6.00 – 7.30

Odpolední družina – 11.30 – 16.00

I. oddělení  - Petra Reichmannová

II. oddělení – Dana Pyžíková

III. oddělení – Aneta Bartoňová

Činnost školní družiny

Celoročně:

-        Rekreační a sportovní vyžití v přilehlém parku, školní zahradě a školním hřišti

-        Sezónní vycházky do přírody

-        Pravidelné využívání tělocvičny

-        Zájmové činnosti, relaxace, aktivní odpočinek

-        Návštěva kina (zpravidla poslední středu v měsíci)

-        Divadlo dětského diváka – Přerov

-        Literárně – dramatické činnosti

-        Besedy, exkurze, výstavy

-        Promítání filmů v multimediální učebně

-        Sběr přírodnin, výrobky a stavby z přírodnin

-        Zajímavé výtvarné a pracovní techniky

-        Výtvarné a pracovní činnosti s netradičním a odpadovým materiálem

-        Lidové tradice a zvyky (Vánoce, Velikonoce.…)

-        Mikulášské odpoledne

-        Vánoční tvoření

-        Velikonoční dílnička

-        Dopravní hry a soutěže

-        Spolupráce s místní knihovnou

-        Práce na počítačích

-        Rozvoj komunikace, posilování sebevědomí

-        Rozvoj tvořivosti a fantazie

-        Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví

-        LEGO soutěž

-        Estetizace družiny, dekorační práce

-        Výlet do Galaxie

Ekologické akce:

-        Třídění odpadu

-        Den Země –  ekologické aktivity

-        Soutěž ve sběru kaštanů

-        Vycházky s myslivcem

-        Sběr plastových víček na dobročinné účely

Sportovně-zábavné akce:

-        Orientační závody, hry a soutěže v přírodě

-        Zimní hry na sněhu, bobování

-        Turnaje a olympiády

-        Netradiční hry a soutěže

-        Soutěže ve stolních hrách –  fotbal, hokej, vzdušný hokej, pexeso..

-        Hudebně – taneční vystoupení

-        Zpívá celá družina – soutěž

-        Maškarní karneval

-        Diskotéky

-        Hodina pohybu navíc pro žáky 1. – 3. ročníku

 


ZŠ Štramberk © 2013-