Nový kabát třídy Kuřátek v MŠB1

3. Duben, 2018 Jurková Jana Základní škola Komentáře: 0

Nový kabát třídy Kuřátek v MŠB1

Třída Kuřátek vznikla jako odloučené pracoviště Mateřské školy Bařiny v roce 2013. Kapacita třídy je 13 dětí ve věku od 2 do 3 let. Díky menšímu počtu dětí a zkušenému personálu se děti lépe adaptují na prostředí MŠ. K lepšímu komfortu dětí přispívá i práce chůvy.

Třída byla v letošním školním roce dovybavena novými herními prvky, novým kobercem i nábytkem, který lépe vyhovuje potřebám nejmenších dětí. Prostředí třídy jsme dotvořily novými závěsy a výtvarnými pracemi, které jsme během školního roku s dětmi vytvořily. Veškeré změny v inovaci interiéru se setkaly s velice kladným ohodnocením nejen od rodičů, ale i samotných dětí docházejících do této třídy.

Krásné prostředí třídy bude čekat i na nově příchozí děti ve školním roce 2018/19. Zápis do MŠB se bude konat dne 10.5.2018 – těšíme se na Vás.

 

Šárka Červenková, Milada Fialová

logofoto Všechny fotografie jsou dostupné  ve fotogalerii.

Nový kabát třídy Kuřátek v MŠB1


ZŠ Štramberk © 2013-