Nejúspěšnější žáci ZŠ Štramberk u pana starosty

29. Červen, 2018 Jaroslav Pikulík Základní škola Komentáře: 0

„Příklady táhnou“ – přesně to se dá konstatovat v případě akce, kterou připravila radnice pro nejlepší žáky ve školním roce 2017/18. V úterý 19. června 2018 se tito žáci školy zúčastnili slavnostního vyhodnocení svých výsledků, které se letos už počtvrté uskutečnilo v obřadní síni MěÚ ve Štramberku.

Štramberská obřadní síň byla znovu svědkem ocenění nejúspěšnějších žáků školy se všemi poctami. Pan starosta David Plandor předal čestná uznání a dárky žákům, kteří vzorně reprezentovali školu, a tím i město. Poblahopřál jim i jejich pedagogům k dosaženým výsledkům a popřál mnoho dalších úspěchů.

V průběhu slavnostního ceremoniálu byli žáci postupně oceněni ve dvou kategoriích:

  1. za vědomostní olympiády, sportovní  a umělecké soutěže
  2. za trvale dobré výsledky ve vzdělávání či jinak prospěšný čin

Výčet všech oceněných žáků je uveden v následujícím přehledu.

Za pedagogy byli oceněni p. uč. Jitka Jalůvková (úspěšná obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola na další dva roky), p. uč. Milichová (výsledky žáků v konverzační soutěži v Nj) a p. uč. Pikulík (výsledky žáků v Tv a v soutěži Helpík). Pan starosta poděkoval také paní ředitelce Z. Havlíkové za vytvoření vhodných podmínek a podporu dalšího vzdělávání nadaných žáků. V závěru slavnostního setkání na radnici nechybělo drobné občerstvení či neformální diskuse všech zúčastněných.

Všem oceněným žákům i jejich vyučujícím srdečně blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy na veřejnosti!!!

Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitelka školy

 Nejúspěšnější žáci ZŠ 2018 u pana starosty

logofoto Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.

Nejúspěšnější žáci ZŠ Štramberk u pana starosty


ZŠ Štramberk © 2013-