Historický rok 2018 v naší škole

14. Červen, 2018 Martina Žáčková Základní škola Komentáře: 0

Rok 2018 je pro naši republiku velmi významný – v říjnu si připomeneme 100 let od jejího vzniku. Proto jsme si i v naší škole toto výročí připomínali mnoha akcemi už i v letošním školním roce. Byly to návštěvy muzeí, soutěže s historickou tematikou, exkurze a výstavy.

V říjnu navštívili žáci 5. a 6. třídy v rámci výuky vlastivědy a dějepisu Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku. Při velmi poutavém vyprávění pana Aleše Durčáka postupně zodpovídali všechny otázky v připraveném pracovním listu. Dozvěděli se také mnoho aktuálních zajímavostí z oblasti pravěkých nálezů.

V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. třídy. Téma znělo: To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938. Všichni žáci prokázali, že o historii své země ledacos znají. Rozdíly v jejich znalostech byly mnohdy opravdu minimální.

Od 26. 1. do 23. 2. 2018 probíhala celorepubliková vědomostní soutěž Lidice pro 21. století, do které se průběžně přihlásilo 107 škol a více než 1500 soutěžících ve věku od 10 do 19 let. Také z naší školy se soutěže zúčastnili 4 žáci. Soutěž se skládala ze dvou částí – zpracovat 15 úkolů a napsat slohovou práci na jedno ze tří nabízených témat.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 navštívila 8. a třída v rámci výuky dějepisu výstavu Hradní archiv 1918 – 1933, která probíhala v Lašském muzeu v Kopřivnici. Výstava ve fotografiích dokumentovala život a úřad prezidenta T. G. Masaryka. V zajímavé diskusi s panem Pavlem Dvořákem jsme se dozvěděli mnoho informací o našem prvním prezidentovi, který na počátku 20. století navštívil i naše město. Následoval krátký dokument o Masarykově životě.

Již pravidelně zařazuje naše škola do výuky dějepisné exkurze. Letos se vydali žáci 6. – 9. třídy do Vojenského památníku 2. světové války v Hrabyni a Areálu vojenského opevnění v Darkovičkách.

Žáci 4. a třídy si zase prohlédli zajímavou výstavu v Kopřivnici, kde mohli obdivovat známé osobnosti české historie.

V průběhu celého školního roku se na nástěnce nazvané Kalendárium objevovaly informace k významným výročím, která si připomínáme. Koncem května byla vyhlášena soutěž. Zúčastnilo se jí 20 žáků, především z 1. stupně. Každý soutěžící obdržel za svou snahu malou odměnu.

Důstojným zakončením oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného státu budou jistě i další akce, které proběhnou na podzim 2018.

Mgr. Jana Milichová

logofoto Všechny fotografie jsou dostupné ve fotogalerii.

Historický rok 2018 v naší škole


ZŠ Štramberk © 2013-