Ekoprogramy ve druhém ročníku

26. Září, 2016 Jaroslav Pikulík Základní škola Komentáře: 0

Již tradičně jsme ve škole uvítali paní Janu z Hájenky se zajímavými programy o přírodě.  Třídě 2. A letos počasí nevyšlo, a proto dopoledne děti  prožily ve třídě. Ale nenudili jsme se! Dověděli jsme se mnoho zajímavostí o včelách, o tom, jak jsou důležité, vyrobili si svíčku z vosku; dále jsme si povídali o ovečkách a zpracování vlny.

Třída 2. B si další den vyšla do lesa v okolí školy v programu s názvem Za lesními strašidýlky. Druháci se dozvěděli, co jsou to lesní patra, proč je les tolik důležitý, zahráli si různé hry a vytvořili z přírodnin lesní strašidýlko.

Děkujeme Městskému úřadu ve Štramberku za vstřícnost a pomoc při environmentální výchově prostřednictvím financování ekologických programů.

Třídní učitelky 2. A, 2. B

 Všechny fotky jsou dostupné v sekci Fotogalerie.

Ekoprogramy ve druhém ročníku


ZŠ Štramberk © 2013