Adaptační dny v MŠ Zauličí

Červenec 4, 2014 Štěpánová Jana MŠ Zauličí 0 Comments

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je možnost postupné adaptace nově přijatých dětí na prostředí mateřské školy. Někteří rodiče využili tuto možnost a přišli se svými dětmi ve dnech 30.6. – 2..7. do naší MŠ. Děti se seznámily s prostředím, kamarády, paní učitelkami a ostatními zaměstnanci, měly [...]


ZŠ Štramberk © 2013-