Projekt PŘÍRODA

1. Prosinec, 2018 Martina Žáčková Základní škola Komentáře: 0

Naši učitelé zapojení do projektu PŘÍRODA se v pátek 23. 11. zúčastnili odborného bloku přednášek probíhajících na půdě Ostravské univerzity. Měli tu čest poslechnout si českého neuropatologa a publicistu MUDr. Koukolíka, který hovořil na téma inteligence, nadání a tvořivost. Mimo to se seznámili se způsoby využití Eye Trackeru nejen ve školství. Pomocí Eye Trackeru je totiž možné sledovat a zaznamenávat, kam se žák dívá v průběhu řešení zadané úlohy a odhalit tak příčinu chyb v řešení.

V rámci projektu PŘÍRODA spolupracují oboroví odborníci z Ostravské univerzity a Palackého univerzity spolu s učiteli ZŠ a víceletých gymnázií. Projekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů v přírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis). Jednou z hlavních myšlenek celého projektu je zohlednění potřeb žáků nadaných, intaktních a se speciálními potřebami.

Monika Rašková

 

Projekt PŘÍRODA


ZŠ Štramberk © 2013-